Aktivitetslog / Afsendelses log

Her kan du følge i Business Central din fakturas status
Written by Claus Petersen
Updated 1 year ago

På den enkle Bogført Salgsfaktura kan du følge din status på din Sproom faktura

Lykkes Status sådan er den sendt til Sproom og på vej til din kunde

Mislykkes kan du finde årsagen der hvor der markeret med rødt

Det er måske ikke den bedst forstålige fejlbesked du får, men korret og du kan give din vider til din  Business Central partner, hvis ikke lige selv, kan se dig ud af det. Som så kan hjælp dig med at få den sendt

Did this answer your question?